Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Er vi ved at tabe de gule elever på gulvet?

Foråret og dermed afgangsprøverne nærmer sig. 9 års skolegang skal evalueres. For børn med læse- og skrivevanskeligheder nærmer afslutningen af 9 lange og slidsomme år sig.

Tegningen er lavet af Ivan L. Kristensen, og Ordblindeundervisning.nu har copyright på tegningen.

I min verden er børn med læse- og skrivevanskeligheder de, der testes som gule eller røde ved Ordblindetesten. Er man så ”heldig” at score til rød, så er klistermærket klar: man er ordblind. Med det følger behovet for, at man yder en gedigen arbejdsindsats, der helst skal have den nødvendige støtte og undervisning på særlige vilkår.

Lidt anderledes forholder det sig for ”de gule børn”. Iflg. bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet har disse hidtil været puttet i kategorien ”tilsvarende vanskeligheder”. Det gav dem samme muligheder som ”de røde” for at gøre brug af kvalificerende IT, som IntoWords, AppWriter eller CD ord samt ikke mindst ekstra tid til prøverne. Og dermed kunne de gå til eksamen på særlige vilkår. 

Sådan er det ikke længere!

Undervisningsministeriet har netop udsendt en ny bekendtgørelse. Nu er det kun de elever, der er testet røde – og dermed ordblinde, der må gå til prøve på særlige vilkår. De har nemlig en funktionsnedsættelse. 

De elever der er testet gule, falder ifølge bekendtgørelsen “Prøver på særlige vilkår og fritagelser” ikke i kategorien ordblindhed, og de har dermed ikke en funktionsnedsættelse. De gule elever skal dermed gå til prøve på almindelige vilkår. Det fremgår ikke, hvad det så er, de har!

Helt konkret betyder det, at de elever, som er testet gule, og som skal til afgangsprøverne til sommer ikke må gå til eksamen på særlige vilkår men skal op på almindelige vilkår.

Ordblindetesten deler børnene ind i 3 kategorier

 • Røde, der får prædikatet ordblinde, og altså dermed har en støtteberettiget funktionsnedsættelse. Ordblindhed er en genetisk krølle på hjernen og ofte arvelig
 • Grønne: er gruppen uden problemer.
 • Gule: hvad er der med dem? Ja, de er ikke grønne og problemfrie – og de er heller ikke røde og dermed ikke ordblinde eller har en funktionsnedsættelse. De gule har en usikker fonologisk kodning! Reelt betyder det, at børnene er usikre i bogstavernes lyde – og derfor nok også for langsomme. Man skal dog være meget opmærksom på, at der i den gule gruppe er der en del børn, der reelt er ordblinde. Derfor bør et barn, der tester gult, udredes mere dybdegående. Den nye bekendtgørelse understreger dette behov, for det kan have meget alvorlige konsekvenser for et barn, der reelt er ordblind, at havne i den gule kategori.

Det er dybt bekymrende, at Undervisningsministeriet har valgt at tillægge en forholdsvis kort test så stor værdi. Den elektroniske ordblindetest er kun et øjebliksbillede!

 • Jeg oplever, at elever kan havne i den røde kategori, uden at de nødvendigvis er ordblinde. Det kan skyldes, at der sidder mange elever, som ikke har modtaget tilstrækkelig kvalificeret undervisning i tilstrækkelig lang tid i bogstavernes lyde. Jeg kalder den gruppe elever “pædagogisk ordblinde”.
 • Jeg har set elever havne i den gule kategori og være ordblinde.
 • Jeg møder i min dagligdag elever med samme score og på samme årgang men med vidt forskellige vanskeligheder.
 • Jeg ser gule, som er langt hårdere ramt end nogle røde, fordi også tiden har indflydelsen på testresultatet.
 • Jeg har set elever, som efter en massiv indsats hos mig, i skolen og i hjemmet netop placerer sig på den anden side af grænsen for ordblindhed, hvilket i praksis betyder, at de ikke kan være tilmeldt Nota og kan gå til eksamen på særlige vilkår, medmindre de bliver udredt på anden vis.

Her er det væsentligt at huske på, at det ikke er nogen let opgave for elever med læse- og skrivevanskeligheder at lave f.eks. en stil til afgangsprøven. Det kræver stor viden om sproget, sætningsopbygninger, genrekendskab, viden om læse- og skriveteknologi at mestre at skrive og indtale en tekst.

Med den nye vejledning bliver det ekstremt vigtigt, at de elever, der placerer sig i kategorien gul, bliver udredt på anden vis, idet det kan have afgørende betydning for dem i forhold til afgangsprøverne, idet det ellers beror på en individuel vurdering og skolelederens viden på området, da de skal op til eksamen på almindelige vilkår.

Da ressourcerne på mange skoler er begrænsede, er jeg virkelig bekymret for, at der trods god vilje fra læsevejledernes side, ikke kan findes tilstrækkelig tid til at udrede eleverne yderligere. Det har aldrig været tanken, at den nationale ordblindetest skulle stå alene, men at testen skulle suppleres med en grundigere udredning for at underbygge mistanken om ordblindhed.


Retningslinjerne som fremgår af “Prøver på særlige vilkår og fritagelser”, som gælder for de ordblinde elever (de røde) er kort fortalt således i år:

 • Eleverne må gøre brug af tale til tekst i alle fag undtagen diktaten, hvor de skal bruge et skriveprogram.
 • Eleverne bør have et indgående kendskab til de hjælpemidler, de må anvende til prøven og erfaring i at bruge dem fra dagligdagen.
 • Eleverne har mulighed for forlænget tid i alle fag og pauser.
 • Eleverne må bruge skriveprogrammer som CD ord, IntoWords og AppWriter.
 • Eleverne må bruge søgefunktionen CTRL F til at søgelæse i fx. læseprøven.
 • Det må ikke fremgå af elevens besvarelse, at der er brugt tale til tekst.
 • Der skal stilles et særligt lokale til rådighed, således at ordblinde elever har mulighed for at indtale i et selvstændigt lokale.
 • Vejledningen opfordrer til, at der allerede fra 7. klasse laves en plan for, hvorledes eleven skal gå til prøven.

De gule og grønne elever skal til eksamen på almindelige vilkår. Her foreligger også en vejledning , som er værd at se nærmere på, idet der ved Dansk Skriftlig fremstilling bl.a. står: ” Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billede. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.” Kilde: “Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse”, uvm. dk

14 Replies to “Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Er vi ved at tabe de gule elever på gulvet?”

 1. Min søn var 2 point fra at være rød hans begge søster er ordblinde og jeg mor er også ordblind han blev test i 3 klasse så jeg må håbe at næste gang han testet kommer i rød selvom om det er noget øv at ønske sig det men så kan han få de hjælpemidler som kan hjælp ham videre igesom hans søster det har været en kæmpe hjælp at få den hjælp kik på barnet ikke på hvad felt man bliver fanget i

 2. Kære Annette
  Dejligt at høre fra dig. Jeg forstår godt din frustration. Vi ved, at ordblindhed er meget arveligt. Når din søn er så tæt på det røde felt, og vi ved, at der er ordblindhed i familien, vil det være en meget god ide på et tidspunkt at bede skolen teste ham med andre test. På den måde kan I få afklaret, om han ikke også er ordblind. I ønskes alt det bedste. Hilsen Hanne

 3. Hej Hanne

  Hvilke andre tests kan give diagnosen ordblindhed?

  Min søn er blevet testet gul, til skolens læsevejleders store overraskelse. Han har nemlig ingen andre vanskeligheder der kan forklare hans problemer med at læse og skrive. Han skal nu udredes grundigere med Testbatteriet, men kan den test stå alene og give han diagnosen ordblind?

  Hans problemer med bogstaver har været tydelig siden han startede i skole, og han har modtaget specialundervisning på små hold i det meste af skoletiden. Derudover har vi øvet meget med ham derhjemme. Kan den indsats have gjort at han bliver testet gul, selv om alle fagproffesionelle der kender ham havde troet han var ordblind?

 4. Hej Karoline
  Dejligt at høre fra dig. Jeg tænker, din dreng har en god læsevejleder, der går videre med at teste din søn, da den elektroniske ordblindetest gav resultatet “gul”, og skolen ser tydelige tegn på ordblindhed.

  Det er væsentligt at slå fast, at det på alle måder er positivt, at din dreng har modtaget supplerende undervisning gennem alle årene, så han er blevet dygtigere til at læse og stave. Det betyder, at din søn er blevet dygtigere til at læse og stave og samtidig har langt bedre forudsætninger for at bruge skriveprogrammer som fx Cd ord.

  Jeg ser også elever, hvor jeg ser tydelige tegn på ordblindhed, men eleven falder af uransagelige årsager i kategorien “gul”, hvorfor skolen må teste på anden vis for at afklare, om der er tale om ordblindhed. ¨

  Det er på mange måder godt, at vi har fået den elektroniske ordblindetest.
  Vi skal blot huske på, at testen er et øjebliksbillede, som får store konsekvenser for de elever, der bliver testet “gule” og ikke bliver testet på anden vis, idet de fx. ikke kan gå til eksamen på særlige vilkår eller tilmeldes Nota, som er bibliotektet for ordblinde. Det er min oplevelse, at der er en gruppe “gule” elever, som når de bliver testet på anden vis testes ordblinde.

  Der er forskellige måder, den gruppe elever kan afdækkes på:
  – “Testbatteriet” er en mulighed som ofte bruges sammen med andre standardiserede læse- og staveprøver.
  – Diagnosen ordblindhed stilles derefter på baggrund af helhedsvurdering af fx. “det gule resultat”, “Testbatteriet”, læse- og staveprøver og “Elbros Ordlister (ordblindetest på papir).
  – Det er de samme tests, vi bruger den del af skoleåret, hvor den elektroniske ordblindetest ikke er tilgængelig, og inden vi fik den elektroniske ordblindetest. Testene har derudover den fordel, at de giver os som undervisere mere viden i forhold til den enkelte elevs læse- og stavevanskeligheder.

  Du spørger, om den indsats din søn har modtaget kan betyde, at din dreng testes “gul” i den elektroniske ordblindetest. Det er vanskeligt at svare entydigt på, da en del elever falder i “gul kategori”, men det kan da ikke udelukkes, da han netop har modtaget en målrettet indsats.

  Jeg tænker imidlertid, at du skal være glad for, at han har modtaget så meget undervisning, så han er blevet dygtigere til at læse og stave, da ordblinde børn og børn i læsevanskeligheder kan blive dygtigere til at læse og stave. Det kræver ofte en langvarig indsats, da der ingen hurtige løsninger er for ordblinde børn eller børn i læsevanskeligheder. Mange ordblinde børn kommer med den rette indsats til at læse.
  Det tager bare tid.

  Jeg har flere af mine ordblinde mellemtrins- og udskolingselever, som i øjeblikket læser “Harry Potter” ,”Ternet Ninja 2″ eller “Zombiejæger”. De læser ofte ikke så hurtigt som deres klassekammerater, og eleverne er ofte også udfordret på stavningen, men de kan læse bøgerne og ved hjælp af fx. cd ord deltage på lige og bedre vilkår i klassemæssige sammenhænge.

  Jeg er sikker på, at dit barns læsevejleder finder en måde at teste din søn på.

  Bedste hilsner Hanne

 5. Hej,
  Jeg har en datter på 16 år som går på efterskole og har først lige fundet ud af denne nye bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet, vedr. at børn ikke får ens hjælp om de er røde eller gul. Hvordan ved jeg hvilken farve min datter, da hun ikke har fået taget en ordblinde test siden 2015 hvor hun scored 68 – betyder det hun så er rød eller skal der tages en ny?

 6. Hej Helle
  Det er altid godt, når en skole tester for ordblindhed, hvis de har mistanke om ordblindhed.

  I forbindelse med at eleverne testes for ordblindhed, bliver der normalt udleveret et papir, hvor resultatet fremgår. Resultatet kommer nemlig an på normværdien på den årgang, eleven er testet på, så derfor vil jeg nødig svare blot på baggrund af værdien.

  Din datter er testet for 4 år siden. Hvis resultatet på daværende tidspunkt (formentlig 5. eller 6. klasse) var gult, vil jeg anbefale dig, at tage kontakt til efterskolen og bede dem vurdere, om der evt. skal tages supplerede test for at afklare om din datter er ordblind, da det har betydning i forhold til afgangsprøverne og videre uddannelse.

  Du er altid velkommen til at ringe til mig.

  Bedste hilsner Hanne

 7. Kære Hanne.
  Har to spørgsmål – et fagligt opklarende og et personligt 🙂

  1. Må de gule og grønne elever bruge app writer og intowords til skriftlig fremstilling, hvis det er et redskab de har brugt i undervisningen hele året (jvf den gule box – som er meget bred formuleret)

  2. Min søn som går i 6 klasse nu, blev her i foråret testet rød. Han læser rimelig godt (har også øvet sig meget) men har udfordringer med at stave. Læsevejleder er nu igang med at introducere alle hjælpemidler, så han kan blive “dus” med dem, men ellers er der ikke planer om “ekstra” undervisning/kurser mm. Skolen siger han ikke vil profeter af ekstra undervisning og træning, men jeg kan forstå at man på andre skoler tænker anderledes og giver decideret ordblinde undervisning / kurser mm. Hvad er det rigtige??
  Min søn har som de fleste ikke lyst til at være “anderledes” og blive taget ud af undervisning mm, så på den måde er det fint for ham ikke at blive taget ud.. Jeg er bare i tvivl om hvilken hjælp der er det bedste for ham og hvad forsk

  1. Kære Julie.
   1) Jeg kan godt forstå, du finder formuleringen i “den gule boks” lidt svær at tolke.
   Ved skriftlig fremstilling må alle elever bruge alle hjælpemidler, der ikke generer andre, som de har brugt i hverdagen.
   Det betyder, at de må bruge App Writer eller CD-ord.

   Det er kun børn, der er testet ordblinde (røde), der kan gå til afgangsprøverne på særlige vilkår og fx. bruge tekst til tale og få forlænget tid. (Bekendtgørelsen prøve på særlige vilkår).
   Det fremgår af bekendtgørelsen, som revideres hver år, hvilke vilkår der er gældende for de forskellige fag.
   Det er også kun ordblinde elever, der kan tilmeldes Nota.

   2) Jeg kender ikke din drengs situation og forhold i skolen, og derudover kan der være mange årsager til skolens udmeldinger.

   Jeg er dog ALDRIG stødt på en forsker eller nogle anbefalinger, når jeg er på efteruddannelse, som ikke anbefaler en indsats for større elever i læsning, stavning og brugen af IT.

   Børn lærer også i de ældre klasser, på gymnasiet og i videreuddannelse og ordblinde kan blive dygtigere til at læse og stave. Det er min erfaring, at børn der er testet ordblinde er på overarbejde i løbet af skoledagen. Det er også min erfaring, at det pres kun bliver større, når de kommer i udskolingen.

   Jeg oplever altid, at ordblinde elever i både 6. 7. 8 og 9. klasse har glæde af en indsats.

   Du er altid velkommen til at ringe til mig, hvor vi kan have en helt uforpligtende samtale om netop din søns situation.

   Bedste hilsner Hanne

   ps. Undervisningsministeriet har lavet en fin vejledning til skolerne, som du kan se her:
   https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf

 8. Kære Hanne,

  Jeg har i dag fået mail fra min søns skole. Der er tildelt ressourcetimer i udskolingen til fokus på ordblinde elever og elever med læse-skrive vanskeligheder, samt elever der benytter digitale hjælpemidler. I den forbindelse har en dansklærer i udskolingen haft en samtale med min søn.

  Min søn blev testet for ordblindhed i 5. klasse, og havnede på det tidspunkt i gul kategori – kun et par point fra ordblind.
  På det tidspunkt sørgede daværende dansklærer på mellemtrinet for at det blev noteret “i systemet” at min søn fremadrettet havde mulighed for brug af hjælpemidler og evt. ekstra tid ved eksamen. Samtidig fik han adgang til Nota. Senere har han fået Appwriter.

  I dag skriver den nuværende lærer fra udskolingen at hun ved samtalen har gjort min søn opmærksom på – citat: “at når man er i gul kategori, kan man ikke have krav på at få ekstra tid, eller lov til at bruge hjælpemidler”.

  Betyder det at han ikke må bruge AppWriter til eksamener fremadrettet? Hvilke krav han skal opfylde for at få lov til at benytte fx. Appwriter, nu han er i gul kategori?

  Og hvad sker der når han fortsætter på en ungdomsuddannelse og videregående uddannelser? Skal han gennemfører disse uden hjælpemidler (Appwriter) til eksamen?

  Kan vi bede om at få lavet en ny test for ordblindhed?

  Ja, spørgsmålene er mange, da jeg pt. er noget forundret over den nye melding fra skolen.

  På forhånd tak for hjælpen. Irene

  1. Kære Irene
   Tak for dit spørgsmål og din meget gode beskrivelse af problematikken omkring de “gule” elever, testning, adgang til Nota og ændrede eksamensregler.

   Problemet opstår, fordi retningslinjerne i forbindelse med afgangsprøverne fra Undervisningsministeriet har ændret sig, siden dit barn blev testet “gul” i 5. klasse.

   Det er derfor ekstra vigtigt at sikre sig, om de “gule” elever er ordblinde, da det har betydning i forhold til afgangsprøverne, da det kun er de ordblinde, der kan gå til eksamen på særlige vilkår og fx. få forlænget tid.

   Det er altid en god ide at tale med dit barns lærer/læsevejleder om dit barns læsevanskeligheder for at afklare, om der kan være tale om så store læsevanskeligheder, så de betegnes som ordblindhed.

   Jeg vil utrolig gerne give dig personlig rådgivning som netop passer til dit barn.

   Du er meget velkommen til at kontakte mig på 27585228.

   Bedste hilsner Hanne

 9. Hej
  Begge mine børn er testet ordblinde. Mener de er gule. Kan man login et sted og finde deres testscore?
  Min datter går i 10 kl nu, fik taget testen i 5 kl. Nu snakker de om at ville tage en ny test på hende. Er det okay. Nu hvor hun er testet én gang og er bevilliget hjælpemidler i 15 år frem?

  1. Kære Tina
   Tak for dit spørgsmål. Normalt udleveres resultatet af testen til forældrene, når testen er taget.
   Du har desværre ikke selv adgang til systemet, for at se om resultatet var rødt (ordblind) eller gult (fonologiske vanskeligheder).
   Det er væsentligt for dig, at finde ud af om dit barn er testet rød (ordblind) eller gul (i fonologiske vanskeligheder) i 5. klasse.
   Mit bedste forslag er, at du kontakter skolen for at få afklaret, hvorfor de gerne vil teste dit barn igen. Her kan du samtidig få oplyst resultatet af testen i 5. klasse.
   Hvis dit barn er testet gul, har skolen måske et ønske om at sikre dit barn bedst muligt i forhold til ungdomsuddannelse m.v ved at foretage en yderligere udredning/test inden skoleåret slutter, og dit barn skal videre i ungdomsuddannelse.
   Jeg håber, det løser sig.
   Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 27585228, hvis du har brug for yderligere vejledning.

   Bedste hilsner Hanne

 10. Kære Hanne
  Min datter er en meget langsom læser, og går i 8. klasse. Hun har en høj faglighed, men ved prøver med tid, kommer hendes vanskeligheder frem. Jeg tror, at hun har en usikker fonologisk afkodning kombineret med en lidt langsom arbejdshukommelse. Hendes bror er konstateret ordblind i den røde kategori. I skolen er det opad bakke. De ser ikke problemet, da hun er en meget stille pige, der arbejder godt fagligt, men her i 8. klasse er det tydeligt, at prøver under tid, kan hun ikke magte.

  Har vi forældre fortsat et retskrav på at få lavet den nationale ordblindetest? Hvis hun ender i gul kategori, ved vi jo, at der ofte er behov for yderligere udredning i forhold til at sikre, at hun kan bevilges yderligere tid til eksamen, såfremt hun har de vanskeligheder, jeg formoder. Hvilke test kan så anbefales der i forhold til at sikre validiteten og godkendelsen hos PPR/skolelederen, så hun kan få de hjælpemidler, rød kategori, giver mulighed for?

  Hvis ordblindetesten placerer hende i gul kategori, vil vi få hende yderligere udredt i privat regi, for jeg orker ikke flere slåskampe og mangel på ressourcer, diskussioner med skolen og kommunen pga manglende ressourcer. Jeg skal bare være sikker på, at vi får hende yderligere udredt med de rigtige og anerkendte tests.

  Når hun får al tid i verden er hun super dygtig. Hun laver stile til 10 og 12 taller, men presses hun på tid, går det ikke.

  Håber på snarligt svar

  1. Kære Mette

   Dejligt at høre fra dig.
   Jeg kan tydeligt se, at I har en dygtig og sikkert også meget flittig datter, som muligvis ved flid og hårdt arbejde har klaret sig rigtig godt.

   Vi har elever, hvor det først bliver meget tydeligt i de ældre klasse, at der er tale om ordblindhed.
   Det kan være elever, som har knækket læsekoden sent, og som helt karakteristisk læser langsommere og bruger meget energi på afkodningen samtidig med, at de er i stavevanskeligheder.

   Vi er nu midt i oktober måned, og den nationale ordblindetest bør kun tages i forårsmånederne. Samtidig kan jeg forstå, at jeres datter går i 8 klasse, og nu føler sig under pres i skolen. Du skriver også, at I har en søn, der er ordblind. Når jeg sammenholder dine oplysninger, bør din datter testet for ordblindhed.

   Du har retskrav på en ordblindetest en gang i dit barns skoletid. Hvis du ikke har benyttet dig af det, gælder det fortsat.

   Mit råd er, at du beder skolen teste dit barn for ordblindhed. Problemet er bare, at det er op til skolen at vælge testformen, og at at den elektroniske først er åben til foråret.

   Jeg vil forsøge, at tale med dem om muligheden for at teste på anden vis.
   Det betyder, at din datter testes med papirtest, som vi gjorde, inden vi fik den elektroniske ordblindetest.
   Den testform er også anerkendt og giver adgang til fx nota.

   Vælger skolen/du at vente til foråret, har skolen mulighed for at teste på anden vis, hvis resultatet er “gult”.

   Personligt foretrækker jeg dog, at elever først bliver testet med papirtest for derefter at tage den elektroniske ordblindetest, så vi er helt sikker på, hvilken problemstilling eleven befinder sig i.

   Du kan altid få din datter testet i privat regi og på den måde få en anden vurdering af hendes samlede vanskeligheder.
   Du er altid velkommen til at kontakte mig.

   I ønskes alt det bedste.

   Bedste hilsner Hanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *