Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Er vi ved at tabe de gule elever på gulvet?

Foråret og dermed afgangsprøverne nærmer sig. 9 års skolegang skal evalueres. For børn med læse- og skrivevanskeligheder nærmer afslutningen af 9 lange og slidsomme år sig.

Den humoristiske tegning er lavet af Ivan L. Kristensen.

I min verden er børn med læse- og skrivevanskeligheder de, der testes som gule eller røde ved Ordblindetesten. Er man så ”heldig” at score til rød, så er klistermærket klar: man er ordblind. Med det følger behovet for, at man yder en gedigen arbejdsindsats, der helst skal have den nødvendige støtte og undervisning på særlige vilkår.

Lidt anderledes forholder det sig for ”de gule børn”. Iflg. bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet har disse hidtil været puttet i kategorien ”tilsvarende vanskeligheder”. Det gav dem samme muligheder som ”de røde” for at gøre brug af kvalificerende IT, som IntoWords, AppWriter eller CD ord samt ikke mindst ekstra tid til prøverne. Og dermed kunne de gå til eksamen på særlige vilkår. 

Sådan er det ikke længere!

Undervisningsministeriet har netop udsendt en ny bekendtgørelse. Nu er det kun de elever, der er testet røde – og dermed ordblinde, der må gå til prøve på særlige vilkår. De har nemlig en funktionsnedsættelse. 

De elever der er testet gule, falder ifølge bekendtgørelsen “Prøver på særlige vilkår og fritagelser” ikke i kategorien ordblindhed, og de har dermed ikke en funktionsnedsættelse. De gule elever skal dermed gå til prøve på almindelige vilkår. Det fremgår ikke, hvad det så er, de har!

Helt konkret betyder det, at de elever, som er testet gule, og som skal til afgangsprøverne til sommer ikke må gå til eksamen på særlige vilkår men skal op på almindelige vilkår.

Ordblindetesten deler børnene ind i 3 kategorier

 • Røde, der får prædikatet ordblinde, og altså dermed har en støtteberettiget funktionsnedsættelse. Ordblindhed er en genetisk krølle på hjernen og ofte arvelig
 • Grønne: er gruppen uden problemer.
 • Gule: hvad er der med dem? Ja, de er ikke grønne og problemfrie – og de er heller ikke røde og dermed ikke ordblinde eller har en funktionsnedsættelse. De gule har en usikker fonologisk kodning! Reelt betyder det, at børnene er usikre i bogstavernes lyde – og derfor nok også for langsomme. Man skal dog være meget opmærksom på, at der i den gule gruppe er der en del børn, der reelt er ordblinde. Derfor bør et barn, der tester gult, udredes mere dybdegående. Den nye bekendtgørelse understreger dette behov, for det kan have meget alvorlige konsekvenser for et barn, der reelt er ordblind, at havne i den gule kategori.

Det er dybt bekymrende, at Undervisningsministeriet har valgt at tillægge en forholdsvis kort test så stor værdi. Den elektroniske ordblindetest er kun et øjebliksbillede!

 • Jeg oplever, at elever kan havne i den røde kategori, uden at de nødvendigvis er ordblinde. Det kan skyldes, at der sidder mange elever, som ikke har modtaget tilstrækkelig kvalificeret undervisning i tilstrækkelig lang tid i bogstavernes lyde. Jeg kalder den gruppe elever “pædagogisk ordblinde”.
 • Jeg har set elever havne i den gule kategori og være ordblinde.
 • Jeg møder i min dagligdag elever med samme score og på samme årgang men med vidt forskellige vanskeligheder.
 • Jeg ser gule, som er langt hårdere ramt end nogle røde, fordi også tiden har indflydelsen på testresultatet.
 • Jeg har set elever, som efter en massiv indsats hos mig, i skolen og i hjemmet netop placerer sig på den anden side af grænsen for ordblindhed, hvilket i praksis betyder, at de ikke kan være tilmeldt Nota og kan gå til eksamen på særlige vilkår, medmindre de bliver udredt på anden vis.

Her er det væsentligt at huske på, at det ikke er nogen let opgave for elever med læse- og skrivevanskeligheder at lave f.eks. en stil til afgangsprøven. Det kræver stor viden om sproget, sætningsopbygninger, genrekendskab, viden om læse- og skriveteknologi at mestre at skrive og indtale en tekst.

Med den nye vejledning bliver det ekstremt vigtigt, at de elever, der placerer sig i kategorien gul, bliver udredt på anden vis, idet det kan have afgørende betydning for dem i forhold til afgangsprøverne, idet det ellers beror på en individuel vurdering og skolelederens viden på området, da de skal op til eksamen på almindelige vilkår.

Da ressourcerne på mange skoler er begrænsede, er jeg virkelig bekymret for, at der trods god vilje fra læsevejledernes side, ikke kan findes tilstrækkelig tid til at udrede eleverne yderligere. Det har aldrig været tanken, at den nationale ordblindetest skulle stå alene, men at testen skulle suppleres med en grundigere udredning for at underbygge mistanken om ordblindhed.


Retningslinjerne som fremgår af “Prøver på særlige vilkår og fritagelser”, som gælder for de ordblinde elever (de røde) er kort fortalt således i år:

 • Eleverne må gøre brug af tale til tekst i alle fag undtagen diktaten, hvor de skal bruge et skriveprogram.
 • Eleverne bør have et indgående kendskab til de hjælpemidler, de må anvende til prøven og erfaring i at bruge dem fra dagligdagen.
 • Eleverne har mulighed for forlænget tid i alle fag og pauser.
 • Eleverne må bruge skriveprogrammer som CD ord, IntoWords og AppWriter.
 • Eleverne må bruge søgefunktionen CTRL F til at søgelæse i fx. læseprøven.
 • Det må ikke fremgå af elevens besvarelse, at der er brugt tale til tekst.
 • Der skal stilles et særligt lokale til rådighed, således at ordblinde elever har mulighed for at indtale i et selvstændigt lokale.
 • Vejledningen opfordrer til, at der allerede fra 7. klasse laves en plan for, hvorledes eleven skal gå til prøven.

De gule og grønne elever skal til eksamen på almindelige vilkår. Her foreligger også en vejledning , som er værd at se nærmere på, idet der ved Dansk Skriftlig fremstilling bl.a. står: ” Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billede. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.” Kilde: “Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse”, uvm. dk

4 Replies to “Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Er vi ved at tabe de gule elever på gulvet?”

 1. Min søn var 2 point fra at være rød hans begge søster er ordblinde og jeg mor er også ordblind han blev test i 3 klasse så jeg må håbe at næste gang han testet kommer i rød selvom om det er noget øv at ønske sig det men så kan han få de hjælpemidler som kan hjælp ham videre igesom hans søster det har været en kæmpe hjælp at få den hjælp kik på barnet ikke på hvad felt man bliver fanget i

 2. Kære Annette
  Dejligt at høre fra dig. Jeg forstår godt din frustration. Vi ved, at ordblindhed er meget arveligt. Når din søn er så tæt på det røde felt, og vi ved, at der er ordblindhed i familien, vil det være en meget god ide på et tidspunkt at bede skolen teste ham med andre test. På den måde kan I få afklaret, om han ikke også er ordblind. I ønskes alt det bedste. Hilsen Hanne

 3. Hej Hanne

  Hvilke andre tests kan give diagnosen ordblindhed?

  Min søn er blevet testet gul, til skolens læsevejleders store overraskelse. Han har nemlig ingen andre vanskeligheder der kan forklare hans problemer med at læse og skrive. Han skal nu udredes grundigere med Testbatteriet, men kan den test stå alene og give han diagnosen ordblind?

  Hans problemer med bogstaver har været tydelig siden han startede i skole, og han har modtaget specialundervisning på små hold i det meste af skoletiden. Derudover har vi øvet meget med ham derhjemme. Kan den indsats have gjort at han bliver testet gul, selv om alle fagproffesionelle der kender ham havde troet han var ordblind?

 4. Hej Karoline
  Dejligt at høre fra dig. Jeg tænker, din dreng har en god læsevejleder, der går videre med at teste din søn, da den elektroniske ordblindetest gav resultatet “gul”, og skolen ser tydelige tegn på ordblindhed.

  Det er væsentligt at slå fast, at det på alle måder er positivt, at din dreng har modtaget supplerende undervisning gennem alle årene, så han er blevet dygtigere til at læse og stave. Det betyder, at din søn er blevet dygtigere til at læse og stave og samtidig har langt bedre forudsætninger for at bruge skriveprogrammer som fx Cd ord.

  Jeg ser også elever, hvor jeg ser tydelige tegn på ordblindhed, men eleven falder af uransagelige årsager i kategorien “gul”, hvorfor skolen må teste på anden vis for at afklare, om der er tale om ordblindhed. ¨

  Det er på mange måder godt, at vi har fået den elektroniske ordblindetest.
  Vi skal blot huske på, at testen er et øjebliksbillede, som får store konsekvenser for de elever, der bliver testet “gule” og ikke bliver testet på anden vis, idet de fx. ikke kan gå til eksamen på særlige vilkår eller tilmeldes Nota, som er bibliotektet for ordblinde. Det er min oplevelse, at der er en gruppe “gule” elever, som når de bliver testet på anden vis testes ordblinde.

  Der er forskellige måder, den gruppe elever kan afdækkes på:
  – “Testbatteriet” er en mulighed som ofte bruges sammen med andre standardiserede læse- og staveprøver.
  – Diagnosen ordblindhed stilles derefter på baggrund af helhedsvurdering af fx. “det gule resultat”, “Testbatteriet”, læse- og staveprøver og “Elbros Ordlister (ordblindetest på papir).
  – Det er de samme tests, vi bruger den del af skoleåret, hvor den elektroniske ordblindetest ikke er tilgængelig, og inden vi fik den elektroniske ordblindetest. Testene har derudover den fordel, at de giver os som undervisere mere viden i forhold til den enkelte elevs læse- og stavevanskeligheder.

  Du spørger, om den indsats din søn har modtaget kan betyde, at din dreng testes “gul” i den elektroniske ordblindetest. Det er vanskeligt at svare entydigt på, da en del elever falder i “gul kategori”, men det kan da ikke udelukkes, da han netop har modtaget en målrettet indsats.

  Jeg tænker imidlertid, at du skal være glad for, at han har modtaget så meget undervisning, så han er blevet dygtigere til at læse og stave, da ordblinde børn og børn i læsevanskeligheder kan blive dygtigere til at læse og stave. Det kræver ofte en langvarig indsats, da der ingen hurtige løsninger er for ordblinde børn eller børn i læsevanskeligheder. Mange ordblinde børn kommer med den rette indsats til at læse.
  Det tager bare tid.

  Jeg har flere af mine ordblinde mellemtrins- og udskolingselever, som i øjeblikket læser “Harry Potter” ,”Ternet Ninja 2″ eller “Zombiejæger”. De læser ofte ikke så hurtigt som deres klassekammerater, og eleverne er ofte også udfordret på stavningen, men de kan læse bøgerne og ved hjælp af fx. cd ord deltage på lige og bedre vilkår i klassemæssige sammenhænge.

  Jeg er sikker på, at dit barns læsevejleder finder en måde at teste din søn på.

  Bedste hilsner Hanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *