Nyhed: Online undervisning og -læsevejledning

COVID19 berøvede mange børn i læsevanskeligheder muligheden for hjælp til læse- og stavetræning. De særlige indsatser blev sat på pause. 

Det svarer til at efterlade Messi på en fodboldbane uden en fodbold.

Det betød, at vi var nødt til at tænke kreativt, og lade al vanetænkning flyve. Nye måder at undervise på voksede hastigt frem.

Online undervisning i læse- og stavetræning har vist sig at fungere fremragende. Sammen med eleverne har jeg fået en mængde gode erfaringer og fine tilbagemeldinger fra både elever og forældre. Jeg har fundet frem til nogle gode angrebsvinkler på online undervisning og løsninger, der fungerer rigtig fint. Det giver helt nye undervisningsmuligheder for ordblinde børn, fordi det giver en stor frihed og fleksibilitet i forhold til at kunne deltage i undervisningen.

Derfor har jeg besluttet, at jeg også i fremtiden vil tilbyde online undervisning.

Online undervisning er en fordel for både dig og dit barn:

  • skærpet fokus i undervisningssituationen
  • mindskede tranportomkostninger
  • øget fleksibilitet
  • fastholdelse af nye vaner omkring læsningen i hele familien

Jeg har fundet en god model, som giver ordblinde elever og børn i læsevanskeligheder mulighed for personlig undervisning i læsning og stavning efter behov, uden at afstanden til Silkeborg bliver en udfordring. Online privatundervisning imødekommer på mange måder ordblinde elevers behov for løbende undervisning, feedback og tæt personlig kontakt over en længere periode.

Rent praktisk foregår undervisningen over Skype eller ZOOM. Den personlige eneundervisning fungerer bedst, når vi har et stabilt internet og en god computer. Undervisningsmaterialer deles enten elektronisk, afhentes hos mig eller fremsendes med posten.

Personlig læsevejledning til dit barn ved hjælp af eyetracking

Jeg har ligeledes fået en enestående mulighed for at udvide mit gode samarbejde med EyeJustRead, som jeg har samarbejdet med de seneste 3 år, idet jeg nu kan udlåne eyetrackere til brug hjemme under læseforløb.

På den baggrund kan jeg tilbyde, kvalificeret personlig læsevejledning til dig og dit barn på distancen. EyeJustRead anvender den nyeste eyetrackingteknologi til at optage barnets øjenadfærd under læsning. Jeg analyserer læsningerne ved hjælp af min faglige viden og data fra programmet. Derefter afholder jeg løbende onlinemøder med forældre og børn, hvor jeg kommer med konkrete forslag til indsatser, I kan arbejde med derhjemme.

Du vil som forældre få en personlig indsigt i og forståelse for dit barns læseniveau over en periode. På den måde ved du præcist, hvilket læseniveau dit barn læser på, og hvordan du bedst hjælper dit barn videre. Ved forløbets afslutning vil du få en ny status på dit barns læsning og forslag til opfølgning.

Du er altid velkommen til at kontakte mig

Jeg er stolt over mit samarbejde med EyeJustRead, fordi det giver mig en unik mulighed for at tilbyde kvalificeret læsevejledning til dit barn på distancen.

Har du et barn, der har brug for hjælp til stavning eller læsning, er du velkommen til at kontakte på telefon 27585228 eller skrive til hanne@ordblindeundervisning.nu.

I fællesskab kan vi vælge den undervisningsform, der netop passer til dig og dit barns læse- og stavevanskeligheder.

Jeg glæder mig til at høre med dig.

Bedste hilsner Hanne Maigaard

Læs artiklen “Eye-tracking åbner helt nye samtaler i læsevejledningen”